Energetická práce ve vědomé meditaci

S klientem pracuji na harmonizaci jeho energetického systému. Meditace probíhá v sedě. Při práci používám kyvadlo a sílu kamenů. Před vstupem do energetického systému klienta, vždy žádám o svolení, zda s ním dle jeho svobodné vůle mohu pracovat. Pokud dostanu svolení, tak se spojuji s jeho vyšším já, jeho duchovními průvodci a strážnými anděli. Vždy pracuji s přítomným okamžikem. Tedy pracuje se s tím, co je pro klienta momentálně potřebné. Vždy pracuji v zájmu jeho nejvyššího dobra, v zájmu všech zúčastněných a v zájmu Vesmíru a Matky Země. Pracuji s bytostmi bezpodmínečné Lásky a bezpodmínečné pomoci. Nikdy dopředu nevím jak práce bude probíhat, nechávám se vést. Procházíme čakrové energetické systémy a pracujeme na odblokování, čištění a harmonizaci. Pomáhám klienta propojovat jak s Matkou Zemí, tak s Otcem Vesmírem. Po pročištění a doplnění energie lze pak ještě řešit vztahové problémy a to žijících i nežijících lidí, bytostí. Pokud je mi dovoleno můžeme se zaměřit i na čištění prostoru v kterém klient žije. Prostřednictvím této práce na sobě, můžete vědoměji nahlédnout do svého energetického systému a vědomě vše měnit dle vaší svobodné vůle.