Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ("zákon o ochraně osobních údajů") s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").


Klient uděluje souhlas fyzické osobě: Veronika Pěkná, IČ 052 439 55
E-mail: harmoni-masaze@seznam.cz


Získávání a zpracovávání osobních údajů:


Běžné údaje, když navštívíte tyto webové stránky, zaznamená webový server standardním způsobem:


- IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb.

- Jméno, příjmení, nebo přezdívka, e-mail, telefonní číslo, zpráva v kontaktním online formuláři.

- Webovou stránku, ze které nás navštívíte.

- Webové stránky, které u nás navštívíte.

- Datum a délku návštěvy.


Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je sami zadáte z vlastní vůle, např.:


- V rámci osobních nebo písemných konzultací.

- V rámci využití mých služeb. 

- V rámci přihlášení k odběru novinek.

- V rámci komunikace při akcích.

- V rámci zasílání nabídek a jiných obchodních a informačních sdělení.


Osobní údaje a veškeré konzultace mezi mnou a klientem.:


Vše, co s klientem probírám při naší komunikaci zůstává pouze mezi mnou a klientem. Doprovod na konzultaci a informace blízkým rodinným příslušníkem pouze se souhlasem klienta. Informace z konzultací včetně osobních údajů nejsou předávány žádné třetí straně, ani blízkým či rodinným osobám.


Práva klienta


Klient tímto udělením souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, účetní a platební údaje, IČ, DIČ a případně další údaje, pro účely jejich zpracování, pro účely zasílání nabídek produktů a služeb a zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv a dalších elektronických prostředků.


Klient uděluje souhlas na dobu do jeho odvolání. Souhlas může být kdykoli odvolán přes webový online formulář ZDE nebo prostřednictvím uvedeného e-mailu: harmoni-masaze@seznam.cz .